Aplikácia a servis mechanických upchávok

Servisná skupina

Vzhľadom na zložitosť problematiky mechanických upchávok a požiadaviek našich zákazníkov bola vytvorená aplikačná a servisná skupina, ktorá sa snaží odbornou montážou a dozorom vylúčiť zlyhania tesnení kvôli neodbornej montáži. Sú to pracovníci, ktorí su úzko špecializovaní na danú problematiku a dosahujú veľmi dobre výsledky (viď referencie). Ďalej touto skupinou je zabezpečený operatívny zásah v prípade havarijných stavov. Jednou z ďalších možnosti sú aj preventívne prehliadky zariadení, kde sa týmto dokáže predísť veľkým škodám a zachytiť problém v zárodku. Všetky tieto činnosti vedú predovšetkým k úsporam nákladov na údržbu a následnu opravu.

Dôležité činnosti

Príprava zariadenia na mechanickú upchávku

Osadenie mechanických upchávok (nových / po oprave) na zariadenie

Príprava zariadenia na prechod zo šnúrovej na mechanickú upchávku

Opravy mechanických upchávok aj iných výrobcov

 • Oprava klzných plôch (lapovanie kontrola monochromatickým svetlom)
 • Výroba nových klzných plôch v požadovanej materiálovej kvalite
 • Optimalizácia matariálového zloženia klzných plôch a sekundárnych tesnení
 • Tlakové skúšky mechanických upchávok
 • Vystavenie protokolu tlakovej skúšky
 • Vystavenie protokolu o oprave mechanickej upchávky

Naše hlavné referencie

 • U.S. Steel Košice - Studená valcovňa
 • U.S. Steel Košice - Obalová vetva
 • U.S. Steel Košice - Koksovňa
 • U.S. Steel Košice - Oceliareň
 • Mondi SCP Ružomberok
 • Fermas Slovenská Lupča
 • Bukocel a.s. Hencovce