Žiarové nástreky

Žiarové nástreky

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o ponúka služby v oblasti žiarových nástrekov. Na aplikácie žiarových nástrekov využívame najmodernejšie technológie:

Firma používa systém nanoHVOF a Plazmový systém s robotom ABB nemeckej firmy Thermico GmbH & Co. KG.

Presné nanášanie povlakov dosahujeme polohovacím zariadením a otočným stolom v spolupráci s robotom ABB 4600. Polohovacie zariadenie nám umôžňuje veľmi presne nanášať plochy s priemerom až 1100 mm a dĺžky až 3080 mm pri rýchlosti otáčania 6-300 ot/min.

Ponúkame:

 • Vnútorne nástreky - už od 80 mm vnútorných priemerov
  • nanoHVOF nástreky
 • Vonkajšie nástreky
  • nanoHVOF nástreky
  • Plazmové nástreky

Pri nanoHVOF nástrekoch sa používa ultra jemný prášok s veľkosťou zŕn -9+2 µm. Typická hrúbka nástreku nanoHVOF je do 9 µm.

Uplatnenie žiarových nástrekov:

Žiarové nástreky sú zamerané hlavne na ochranu povrchov. Povlaky aplikované žiarovým striekaním zohrávajú kľúčovú úlohu vo výrobe a renovácií v automobilovom priemysle, energetike, leteckom priemysle, zdravotníctve, petrochemickom a chemickom priemysle.

Najvýznamnejšie vlastnosti, ktoré môžete dosiahnuť žiarovým nástrekom:

 • odolnosť proti mechanickému opotrebeniu
 • vynikajúce tribologické vlastnosti - samomazacie, klzné, tesniace
 • odolnosť proti oxidácií
 • odolnosť proti korózií
 • odolnosť proti pôsobeniu agresívneho chemického prostredia
 • odolnosť proti extrémne vysokým teplotám
 • biokompatibilita
 • zdravotná nezávadnosť
 • špeciálne fyzické vlastnosti - supravodivosť, optika, odolnosť proti žiareniu
 • a iné

Žiarové nástreky je možné nanášať na všetky bežné konštrukčné materiály - zliatiny železa aj neželezné kovy. Počas aplikovania povlaku žiarovými nástrekmi nedochádza k ohriatiu základného materiálu nad teploty vyššie ako 150 °C, taktiež nedochádza k degradácií štruktúry v dôsledku tepelného ovplyvnenia základného materiálu a ani k deformácii povlakovaného dielca.

Využitie vo výrobe:

 • pri výrobe komponentov, ktorých výroba iným spôsobom je drahá alebo náročná
 • nanášaním kvalitných nástrekov na konštrukcie komponentov z lacnejších materiálov
 • vlastnosti povrchu nedosiahnuteľné iným spôsobom

Využitie pri oprave a renovácii:

 • lacnejšia a rýchlejšia renovácia v porovnaní s naváraním a chrómovaním
 • pri použití nástreku z kvalitného materiálu, je predpoklad lepších vlastností pri renovovanom komponente ako pri originály
 • jednoduchosť renovácie a dlhšia životnosť renovovaných komponentov umožňuje výrazne znížiť náklady a skladové zásoby náhradných dielov

Aplikácie: