Plazmové nástreky

Plazmové nástreky

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o. používa plazmový systém s robotom ABB od nemeckej firmy Thermico GmbH & Co. KG.

Pre nanášanie plazmových nástrekov pomocou robota ABB používame plazmový horák A60.V portfóliu žiarových nástrekov firmy CHETRA SK nájdete okrem nástrekov technológiou nanoHVOF tiež plazmové nástreky. Technológia plazmových nástrekov je založená na horení elektrického oblúka medzi katódou, ktorá je vyrobená z volfrámu a medenou anódou tvoriacou dýzu. Do horáka je privádzaný plazmový plyn, v tomto plyne dochádza k horeniu elektrického oblúka. Z horáka vychádza plazma, ktorá dosahuje teplotu 19726,85 °C. Nanášaný materiál vo forme prášku je do horáka privádzaný pomocou nosného plynu. Technológiou plazmových nástrekov je možné nanášať nástreky z rôznych materiálov.

Výhodou plazmových nástrekov oproti nanoHVOF nástrekom je možnosť nanášania keramických nástrekov. Nevýhodou je väčšia pórovitosť a menšia súdržnosť nástreku s podkladom.

Hlavné prednosti plazmových nástrekov:

  • väčší sortiment prídavných materiálov - ťažkotaviteľné kovy, oxidy, kombinácie zliatin, plasty
  • zanedbateľné tepelné ovplyvnenie zakladného materiálu - do 200 °C
  • možnosť nanášať povlaky v mikrometrových až milimetrových hrúbkach
  • veľký výkon striekania

Väčšina aplikovaných prídavných materiálov je na báze oxidickej keramiky, kde dominuje Al2O3. Ďalšími sú oxidy Cr2O3, ZrSiO4, ZrO2, MgO, CaO, HfO3, MoO2, tie sú aplikované buď v čistom stave, alebo s rôznymi dopantami.

Využitie keramických materiálov na báze oxidov je veľmi široké.