Oprava čerpadiel

Opravy čerpadiel

Ďalšou z dôležitých činností sú opravy čerpadiel, technický stav čerpadla priamo ovplyvňuje životnosť použitého tesnenia / mechanickej upchávky, ktorá je veľa krát zásadnou nákladovou položkou daného zariadenia.

Oprava čerpadla 1. z 12 obrazkov

Vykonávame

 • Bežné opravy,
 • Stredné opravy,
 • Generálne opravy
  jednostupňových a viacstupňových odstredivých čerpadiel napr. typu META PLUS, KSB, GARBARINO, CHE,CVE, CVEV, CGM, CHO, SULZER, ANDRITZ, NCU, KID, QVD, QVC, OMEGA, METSO, šnekových čerpadiel a iných.
Oprava čerpadla 1. z 12 obrazkov

Výroba rotačných častí čerpadiel

 • Výroba pôvodných opotrebovaných rotačných častí
 • Návrh a tvorba výkresovej dokumentácie a výroba nových zosilnených hriadeľov, puzdier hriadeľov, upchávkových omôr, viek, ložiskových konzol

Dôležité črty opravy

 • Kontrola rozsahu poškodenia, špecifikácia poškodených náhradných dielov a návrh najoptimálnejšieho riešenia opravy čerpadla.
 • Úplná rekonštrukcia a návrh technického riešenia prechodu čerpadla z mäkkou šnúrovou upchávkou na mechanickú - jednoduchú alebo dvojitú s príslušenstvom.
 • Pieskovanie, príprava a antikorózny náter vnútornej časti hydrauliky čerpadla - náter obežných kolies, špirály, veka čerpadla a medzisteny čerpadla.
 • Kontrola funkčných rozmerov a tolerancií jednotlivých častí čerpadla.
 • Tlakové skúšky hydraulickej časti čerpadiel a mechanických upchávok.
 • Vystavenie protokolu o oprave.
 • Evidencia opráv.
 • Výmena čerpadiel na pozícii spojená s výmenou spojok a zameraním súosovosti hriadeľov čerpadla a elektromotora a so zavodnením, odvzdušnením čerpadla a mechanickej upchávky a nábehom čerpadla.
 • Výmena mechanickej upchávky alebo adekvátnej náhrady mechanickej upchávky čerpadla priamo na pozícii alebo pri vykonaní strednej opravy.
 • Osadzovanie nových čerpadiel.

Naše hlavné referencie

 • U.S. Steel Košice - Studená valcovňa
 • U.S. Steel Košice - Obalová vetva
 • U.S. Steel Košice - Koksovňa
 • U.S. Steel Košice - Oceliareň
 • Mondi SCP Ružomberok
 • Fermas Slovenská Lupča
 • Bukocel a.s. Hencovce