MECHANICKÉ UPCHÁVKY
DIN EN 12756 (24960)

MECHANICKÉ UPCHÁVKY podľa DIN EN 12756 (24960)

Typ 208N

Typ 208N je robustná, normovaná mechanická upchávka s vysokou životnosťou aj v ťažkých podmienkach. Vďaka stacionárnej konštrukcii a chráneným spružinám (mimo média) je zvlášť vhodná pre abrazívne, vysoko viskózne média. Typ 210Nje hospodárna alternatíva upchávky 208N.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • krátka (L1kU)
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia

Medzné údaje:

Dw: 28 - 100 mm
25 mm (nie podľa DIN)
210N 208N
Pmax: 28 bar 50 bar
t: -80°C až +260°C
vmax: 25 m/s 35 m/s

Typ 151

Typ 151 je rotujúca normovaná mechanická upchávka špeciálne pre čisté média, vyššie tlaky, média blízko bodu varu (ľahké uhľovodíky), ako aj pre veľmi nízke teploty.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • krátka (L1k)
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová

Medzné údaje:

Dw: 10 - 120 mm
Pmax: 50 bar
t: -100°C až +250°C
vmax: 25 m/s

Typ 700

Typ 700 je mechanická upchávka s kovovým vlnovcom pre média s obsahom pevných látok a pre vyššie teploty (odkaľovanie,celuóza,buničina,petrochemia a pod.).


Ďalšie varianty a prevedenia rady 700:

 • 700H - vysoké teploty
 • 700S - cartridge
 • 770/711 - tandemová dvojitá mechanická upchávka
 • 790/791/792 - na mieru pre dvojité šnekové extrudery

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • krátka (L1kU)
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • kovový vlnovec

Medzné údaje:

Dw: 20 - 100 mm
Pmax: 25 bar (zvonku)
10 bar (vnútri)
t: -80°C až +315°C
vmax: 25 m/s

Typ 117

Typ 117 je krátka normovaná dvojitá upchávka pri použití spoločného unášača pružín pre vnútornú aj vonkajšiu mechanickú upchávku.

Chod: vyšší hradiaci tlak.

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • krátka
 • tlakovo neodľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová

Medzné údaje:

Dw: 18 - 110 mm
Pmax: 12 bar
t: -80°C až +250°C
vmax: 25 m/s