Grafitové výrobky

CHETRATHERM - grafitové tesnenia:

 • Jadrová kvalita NQ pre použitie v jadrových elektrárňach s CI < 10 ppm, a obsahom uhlíka >99,8%.
 • Dobrozdanie BAM pre použitie v kyslíkových zariadeniach do 200°C a 250 bar.
 • Potvrdenie nezávadnosti pre použitie v potravinárstve.

Tesnenie z čistého grafitu ma vďaka expandovaným grafitovým vrstvam vysokú kompresibilitu - až do 50% a to pri stálom spätnom odpružení 10 až 15%. Vlastnosti tohto tesniaceho materialu sú teda pri striedavom namáhaní vynikajúce a v dynamickom nasadení na ňom takmer nebadať únavu. Východzím materialom pre tieto tesnenia je prírodný grafit, z ktorého vložením skupín HSO4 vznikajú grafitové soli. Spracovaním tepelnými šokmi sa grafitové soli znovu rozkladajú na grafit o čistote uhlíka 98 - 99,9%, pričom nastáva expandovanie hexagonálnych grafitových vrstiev.

Druhy tesnení z čistého grafitu:

 • Upchchávkové tesnenia a kružky pre čerpadla a armatúry
 • Tvarové kružky - náhrada za O-kružky
 • Ploche tesnenia bez/s plechom z ušľachtilej ocelegrafitové tesnenia
 • Tesniace systémy pre guľové uzávery
 • CHETRAFLEX špirálové ploche tesnenia
 • Tesniace tabule a pásky

Upchávkové tesnenia a kružky sú vysoko hodnotnou alternatívou k pleteným upchávkam pre armatúry od tlaku PN10 do PN400. Kružky sú na konkrétny prevádzkový tlak predlisované v určitej hustote a zaisťujú dlhú životnosť (často životnosť armatúry). Vhodné je použitie aj u čerpadiel pre horucu vodu, teplonosné oleje, kyseliny, lúhy a rozpušťadla. Su použiteľné aj pre ventilátory a pri bezpečnostných upchávkach.

Medzné údaje:

Teplota (t): -200°C až +550°C
Chemická stálosť pH: 0 až 14
Tlak (p): max.1000 bar

Technické údaje:

Menovitý tlak Typ tesnenia Hustota (g/cm3)
Jt< 16 bar typ 30V2 1,2
Jt< 40 bar typ 30V3 1,3
Jt< 160 bar typ 30V4 1,4
Jt< 250 bar typ 30V5 1,5
Jt< 320 bar typ 30V6 1,6
Jt< 400 bar typ 30V7 1,7

Tento druh tesnení je prednostne nasadzovaný pri parných ventiloch, pri armatúrach pre vysoké teploty a vysoké tlaky, v konvenčných a v jadrových elektrárňach, v petrochémii a iných náročných prevádzkach.

Tvarové krúžky su svojimi vlastnosťami (vynikajúca hustota prierezu, malá prítlačná sila, odolnosť voči vysokým teplotám a tlakom) predurčené ako statické tesnivo - náhrada za O-kružky.

Ploche tesnenia su bezazbestovou alternatívou k tzv. It-tesneniam pre univerzálne použitie. Používajú sa hlavne pre príruby DIN/ANSI/API a pre spojenia podobné prírubovým spojom v armatúrach, v nádržiach, pri výmenníkoch tepla, pri miešadlach, v hnetiacích strojoch a pod. Oproti It-tesneniu sa vyznačuje veľkou stlačiteľnosťou - až do 50%, malými pretvárnymi silami a zvlášť dobrou prispôsobiteľnosťou aj pri hrubo opracovaných plochách.

Jedna z najčastejších príčin výpadku It-tesnenia je "zosadnutie" pri zaťažení stlačením a pri teplotnom zaťažení. Malé zosadnutie je však podmienkou pre tesniaci spoj, ktorý sa už dodatočne neuťahuje.

Typy plochych tesnení CHETRATHERM:

 • 10F0 - bez nosného plechu
 • 10F1 - s povrchovou impregnaciou
 • 10F2 - s hladkym nosnym plechom 0,05mm (CrNiMo 1.4401)
 • 10F3 - s ihlovým hrotkovým plechom 0,1mm (CrNiMo 1.4401)
 • 10F4 - s hladkym nosnym plechom 1mm (1.4541 alebo 1.4571) s obojstranným 0,5mm grafitovým povlakom

Tesnenia s impregnaciou, príp. nosným plechom sa používajú v prípadoch, kde rastie nebezpečenstvo nalomenia - manipulacia s nimi je potom značne ľahšia.

Typ 10F4 sa odporúča v prípade veľkej hustoty plynu, alebo keď je nutný väčší grafitový povlak pre zvlnené prírubové plochy (napr. smaltované príruby).

Tesniace systémy CHETRA sa používajú na riešenie problémových situacii, ktoré sa vyskytujú hlavne pri guľových uzáveroch v oblasti vysokých teplôt a pri žiaruvzdorných prevedeniach.

CHETRAFLEX špirálové ploche tesnenia su určené pre potrubné príruby pod vysokou teplotou a tlakom a pre iné prírubové spojenia podľa DIN/ANSI/API ale aj ine špecialne rozmery. Su to robustné tesnenia z čistého grafitu so špirálovo vinutou kovovou páskou. Profilovaná kovová páska zosilňuje trvalú pružnosť a odpruženie čistého grafitu CHETRATHERM. Vynikajúce pružné vlastnosti aj pri stále sa meniacom teplotnom a tlakovom zaťažení zabezpečujú dlhoročnú bezporuchovú prevádzku. Odpadá doťahovanie skrutiek u prírub, vek ventilov a iných prírubových spojov - aj po dlhšom prestoji zariadenia.

Technické údaje:

Teplota (t): -200°C až +550°C
+700°C pre paru
Chemická stálosť pH: 0 až 14
Ohňovzdornosť: +1000°C (fire safe)