História firmy

1998 Založenie spoločnosti Ing.Peter Bubnár – B.P.M., začiatok obchodovania s tesneniami firmy Chetra GmbH Mníchov
2000 Na základe licenčnej zmluvy o používaní obchodného mena CHETRA zakladá spoločnosť CHETRA Slowakei s.r.o. a súčasne zriaďuje servisné stredisko pre mechanické upchávky
2004 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným CHETRA SK, s.r.o , ktorá sa zaoberá poskytovaním údržbárskych prác
2005 Získanie rámcovej zmluvy na servis mechanických upchávok a bariérových zariadení pre U.S.Steel Košice s.r.o. , ktorá sa pravidelne obnovuje každé 3 roky
2008 CHETRA SK, s.r.o. získanie certifikátu STN EN ISO 9001: 2009
Vytvorenie konsignačného skladu pre Mondi SCP a.s. Ružomberok pre mechanické upchávky a tesniace šnúry
2011 Kúpa výrobného areálu bývalej sklárskej firmy LUSK a.s. Medzilaborce, v ktorom sa nachádzajú dve výrobné haly o rozlohe 2x1500m2 a adminisrtatívna budova. Budúcu rekonštrukciu areálu chceme financovať z EU fondov.
2011 Získanie ocenenia MONDI SCP a.s. –„Najlepší kontraktor v oblasti kvality , bezpečnosti a ochrany životného prostredia“
2012 Začiatok výstavby novej haly pre stredisko servisu čerpadiel a mechanických upchávok na prevádzke v Hencovciach ,okres Vranov n/T
2013-2014 Dynamický rast spoločnosti v divízii obchod, servis, i výroba. Schválené projekty podporené zo ŠF EÚ, OP Konkurencieshopnosť a hospodársky rast, v oblasti výskumu a vývoja, inovácií a energetickej efektívnosti
2015 Úspešné ukončenie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.
Rekonštrukcia výrobných priestorov v Medzilaborciach.

Zavedenie nových inovatívnych technológií do výroby v prevádzkach v Medzilaborciach a Hencovciach.
Registrácia práv priemyselného vlastníctva – dvojitá delená mechanická upchávka a vymeniteľný čap z buničiny, ako výstup projektu v oblasti výskumu a vývoja Hi-Tech mechanických upchávok.
2016 Zriadenie prevádzky divízie servis a výroba v areáli MONDI SCP a.s. v Ružomberku.