CHETRALOC 114

CHETRALOC 114

CHETRALOC 114 je syntetický, trvalo elastický jednokomponentný výrobok. Tesni ihneďpri nízkom tlaku. Nedochádza k pretrhnutiu, deformacii alebo k únave tesnenia. Zvlášť vhodné je pre malé alebo tenkostenné súčiastky.

Oblasť použitia:

Vďaka dobrej chemickej stálosti sa CHETRALOC 114 používa ako plošné tesnenie pre utesnenie vody, horúcej vody, pohonných látok, prostriedkov proti zamrznutiu, hydraulických, prevodových a motorových olejov, 5%-ných lúhov a kyselín pri vekách, prevodových skriniach, reťazových kolesách, medziprírubách, čerpadlách, pri motoroch a mnohých iných aplikáciach.

Technické údaje:

Teplotný rozsah: -40°C až +150°C
Tlak: max. 200 bar (po 24 hodinách)
Preklenuteľná medzera: max. 0,5 mm

Údaje pre objednávku:

Typ Baliaca jednotka Výrobné číslo
CHETRALOC 114 100g-ová tuba / krabica (6 tub) 900114