Hi - density

Hi - density

Hi-Density je tesniaca páska zo 100%-ne čistého PTFE, prakticky pre všetky závitové spoje, potrubné vedenia, šrubenia a pod. z kovu, plastu, gumy, mosadze, hliníka, príp. z nehrdzavejúceho a pozinkovaného materiálu.

Oblasť použitia:

Táto tesniaca páska je univerzálne použiteľná pre celý rozsah pH = 0 až 14, pri teplotách od -240°C do +260°C a pri tlaku do max.175 bar (podľa mechanických vlastností závitu a pracovnej teploty - u kyslíka do max. 50 bar, u zemného plynu do max. 7 bar). Vhodná je pre všetky prostredia, ako je pitná voda, horúca voda, slaná voda, para, vzduch, olej, kyseliny, lúhy, plyny - zemný, propan, frigen, butan, chlor, kyslík v plynnom stave (viď Povolenia/Pripustenia), čpavok, rozpúšťadla, pohonné látky, atď.

Pripustenia/schválenia:

DVGW - Reg.č. 83.01e 540: skúšané ako výrobok pre zásobovanie plynom,a vodou podľa DIN 30660, vydanie 6/82.

BAM - Tgb. č. 5421/83/4 - 1906 II: skúšanie na použiteľnosť tesniacej pásky pre potrubné šrubenia v kyslíkových agregátoch - na základe výsledkov skúšok žiadné bezpečnostno-technické námietky proti použitiu pásky do 60°C a do tlaku kyslíka do 50 bar (neplatí pre kvapalný kyslík).

MIL-T-27730 A (ASG)/FDA: páska vyhovuje vyššie uvedenej špecifikácii MIL a ustanoveniu FDA.

Údaje pre objednávku:

Rozmery (šírka x dĺžka)* Baliaca jednotka** Výrobné číslo
12,7 mm x 10 m
1/2" x 394"
1 malý karton (12 kotúčov) 121009

* na želanie možno dodať aj v iných dĺžkach
**možno dodať aj vo veľkom kartóne = 12 malých kartónov = 144 kotúčov