HVOF nástreky

Vysokorýchlostné nástreky - nanoHVOF

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o. používa systém nanoHVOF s robotom ABB od nemeckej firmy Thermico GmbH & Co. KG.

Pre nanášanie nástrekov technológiou nanoHVOF robotom ABB používame dva typy horákov:

 • CJS K5.2-N - vonkajšie nástreky
 • ID CoolFlow-N - vnútorne nástreky


Ide o najmodernejšou technológiou v oblasti žiarových nástrekov. Zdrojom tepelnej energie je zmes kyslíka a kerozínu. Kyslík a kerozín sú napúšťané do spaľovacej komory, kde dochádza k ich atomizácii a zapáleniu. Produkty spaľovania sú potom v dýze urýchlené až na supersonické hodnoty (Mach 1 – 2,5). Stabilné podmienky horenia sú zabezpečené monitorovaním tlaku v spaľovacej komore. Horák je ochladzovaný vodou, ktorá prúdi v medziplášti horáka.

Spaliny v dýze sú urýchľované na nadzvukové rýchlosti. Materiál vo forme prášku sa privádza do difúzora pomocou dusíka. V difúzore dôchádza k nataveniu prášku a následne cez dýzu k supersonickému zrýchleniu smerom k povlakovanej súčasti.

Technológia nanoHVOF zabezpečuje rovnomerné rozloženie a uloženie častíc k nastrekovanému podkladovému materiálu pomocou vysokej rýchlosti častíc prášku, tak vzniká vysoká hustota a adhézia nanoHVOF nástrekov. Táto technológia je obmedzená na nástrek keramických nástrekov a to z dôvodu relatívne nízkej teploty plameňa cca 2600 °C, na druhej strane je touto technológiou výrazné obmedzená oxidácia. Táto technológia je špecifická tým, že poskytuje nástreky v tlakovom pnutí, to výrazne zvyšuje adhéziu (priľnavosť) nástreku k podkladu.

nanoHVOF - princíp

Možnosti aplikácie nanoHVOF nástrekov:

 • Lopatky turbín
 • Podvozky lietadiel
 • Náhrada tvrdého chrómomovania - hydraulické pohony, valce, a iné všeobecné aplikácie
 • Čerpadlá v kritických aplikáciách - ochrana obežného kolesa, púzdra a iných častí
 • Automobilový priemysel
 • Potrubia, rúry, stúpacie potrubia - povlaky potrúbí znižujú náklady na údržbu

Pri nanoHVOF nástrekoch používame prášky na báze:

 • Karbidu wolfrámu
 • Karbidu chrómu
 • Niklu
 • Kobaltu
 • Železa
 • Zmesi týchto materiálov

Technológia nanoHVOF ponúka riešenie pre problémy s:

 • Opotrebovaním - únavovým, erozívnym, adhezývnym, abrazívnym, vibračným, kavitačným
 • Koróziou
 • Elektrickou vodivosťou/nevodivosťou
 • Tepelnou bariérou
 • Náhradou tvrdého chrómovania

Ukážka nanášania nástreku technológiou nanoHVOF vo firme CHETRA SK

V nasledujúcom videu môžete vidieť proces nanášania antikavitačného nástreku na obežné koleso čerpadla pomocou technológie nanoHVOF.