Analýza a filtrácia olejov

Analýza a filtrácia olejov

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o. sa ponúka analýzu a filtráciu olejov (hydraulických, kaliacich, mazacích, turbínových, prevodových, transformátorových) a iných kvapalín.

Pravidelnú analýzu a filtráciu vykonávame v spoločnosti MONDI SCP a.s. kde okrem toho tiež zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o hydraulické jednotky vláknitej linky.

Ponúkame:

 • Analýzu olejov

  • vykonávame mikroskopickú analýzu znečistenia olejov a určujeme triedu znečistenia podľa ISO 4406/1999 a NAS 1638 . Tiež stanovujeme obsah vody v oleji Karl Fischerovou metódou.
  • pre analýzu je potrebná vzorka oleja (100-300 ml). Vzorku je potrebné odobrať do neznečistenej nádoby. Odber vzorky môže vykonať zákazník alebo vzorku odoberú naši technici.
  • ku každej analýze vystavujeme zákazníkovi výstupný protokol s vyhodnotením a návrhom odporúčaní.
 • Filtráciu olejov

  • v praxi 70-80% defektov hydraulických systémov spôsobujú pevné častice rozptýlené a usadené v celom hydraulickom systéme.
  • ponúkame filtráciu mechanických nečistôt a odlúčenie vody z hydraulických olejov filtračným zariadením.