MECHANICKÉ UPCHÁVKY
STANDARD-CARTRIDGE pre čerpadla

MECHANICKÉ UPCHÁVKY STANDARD-CARTRIDGE pre čerpadla

Typ 209D

Typ 209D je mechanická upchávka pre technicky náročné požiadavky (vysoký podiel pevných látok). Používajú sa len masívne kĺzne a "samonastavujúce" protikrúžky v stacionárnej konštrukcii.Tým sa dosiahne bezpečná prevádzka a dlhá životnosť. Je vhodná aj namiesto upchávkových šnúr a to bez zmeny upchávkového priestoru. Hospodárnou alternatívou je typ 200. Na mieru je typ 209DS.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • predmontovaná
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia
 • upevnenie pozdĺžných dier cirkulačnej prípojky (quench je možný)

Medzné údaje:

Dw: 25 - 100 mm
Pmax: 25 bar
t: +205°C
vmax: 25 m/s

Typ 207

Typ 207 je mechanická upchávka s veľkými rezervami výkonu, aj pre náročné požiadavky (vysoký podiel pevných látok). Používajú sa len masívne kĺzne a "samonastavujúce" protikrúžky v stacionárnej konštrukcii.Tým sa dosiahne bezpečná prevádzka a dlhá životnosť. Je vhodná pre DIN - upchávkové priestory.

Typ 201/201S je alternatíva vyhotovená na mieru, prispôsobená daným špecifickým podmienkam.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • predmontovaná
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia
 • upevnenie pozdĺžných dier cirkulačnej prípojky (quench je možný)

Medzné údaje:

Dw: 25 - 130 mm
Pmax: 50 bar
t: +280°C
vmax: 35 m/s

Typ 807

Typ 807 je vysokohodnotná štandardizovaná dvojitá cartridge mechanická upchávka využívajúca "Hi-Tech" konštrukciu pre náročnú prevádzku. Vďaka špeciálne vedenej cirkulácii pre odvod tepla, stacionárnej konštrukcii a robustným samonastavujúcim kĺznym protikrúžkom je dosiahnutá vysoká životnosť.


Ďalšie varianty tejto mechanickej upchávky sú:

 • Typ 800 - hospodárna alternatíva
 • Typ 807S - na mieru
 • Typ 807AS - pre pipeline čerpadlá, petrochémiu a rafinérie
 • Typy 809,808,808S - špeciálne pre papierne

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná
 • dvojito odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia
 • upevnenie pozdĺžných dier

Medzné údaje:

Dw: 25 - 100 mm
Pmax: plné vákuum do 35 bar
t: +280°C
vmax: 25 m/s