MECHANICKÉ UPCHÁVKY
(DIN, ISO, ANSI)

MECHANICKÉ UPCHÁVKY podľa firemnej normy (DIN, ISO, ANSI)

Typ 900

Typ 900 je mechanická upchávka odľahčená cez integrované ochranné púzdro a tým vhodná pre montáž na hladké, rovné hriadele/púzdra hriadeľov. Rozmery tejto mechanickej upchávky sadnu bez zmeny do upchávkového priestoru, čo značí jednoduchú výmenu upchávkových šnúr.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)

Medzné údaje:

Dw: 18 - 150 mm
Pmax: 28 bar
t: -25°C až +205°C
vmax: 15 m/s

Typ 990

Typ 990 je mechanická upchávka odľahčená cez integrované ochranné púzdro a tým vhodná pre montáž na hladké, rovné hriadele/púzdra hriadeľov. Rozmery tejto mechanickej upchávky sadnu bez zmeny do upchávkového priestoru, čo značí jednoduchú výmenu upchávkových šnúr.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)

Medzné údaje:

Dw: 18 - 150 mm
Pmax: 28 bar
t: -25°C až +205°C
vmax: 15 m/s

Typ 600

Typ 600 je zvonku ležiaca upchávka špeciálne pre korozívne média. Keďže žiadne kovové časti neprichádzajú do styku s médiom - je vhodná aj ako hospodárna alternatíva k mechanickým upchávkam z titanu, tantalu a pod. Uchytenie zvieracieho krúžku pre nasadenie na hriadeľoch je špeciálne - s povlakom z umelej hmoty, uhlíka, PTFE, gumy. Svojími vlastnosťami je vhodná pre dvojito uložené čerpadla. Je ľahko prístupná a jej konštrukcia umožňuje bezproblémové čistenie a preskúšanie funkčnosti.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • zvonku ležiaca

Medzné údaje:

Dw: 24 - 110 mm
Pmax: 10 bar
t: -80°C až +220°C
vmax: 20 m/s

Typ 431

Typ 431 je jednoduchá, robustná upchávka s voľne preplachovanými spružinami napr. pre odpadovú vodu. Typ 431K je bežné prevedenie.

Ďalšie prevedenia s dlhším vlnovcom sú: typ 431 a 431N.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • tlakovo odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • jedna spružina
 • vlnovec z elastomeru

Medzné údaje:

Dw: 10 - 100 mm
Pmax: 12 bar
t: -20°C až +100/200°C
vmax: 10 m/s