Novinky

Žiarové nástreky - nanoHVOF nástreky, plazmové nástreky

Ponúkame služby v oblasti žiarových nástrekov. Na aplikácie žiarových nástrekov využívame najmodernejšie technológie - Vysokorýchlostné nástreky - nanoHVOF a plazmové nástreky.Naša firma používa systém nanoHVOF a Plazmový systém s robotom ABB nemeckej firmy Thermico GmbH & Co. KG.

Presné nanášanie povlakov dosahujeme polohovacím zariadením a otočným stolom v spolupráci s robotom ABB 4600. Polohovacie zariadenie nám umôžňuje veľmi presne nanášať plochy s priemerom až 1100 mm a dĺžky až 3080 mm pri rýchlosti otáčania 6-300 ot/min.Vodný lúč - delenie a rezanie vodným lúčom

Ponúkame komplexné služby v oblasti delenia materiálov vodným lúčom. Delenie materiálov vodným lúčom prevádzame na 5 osom vodnom lúči Evolution X5.
Technológia delenia materiálov vodným lúčom využíva abrazívny účinok vysokotlakového vodného lúča, ktorý pôsobí na materiál. Dochádza tak k obrusovaniu materiálu vysokotlakovým lúčom, pričom dochádza k oddeleniu materiálu.
Vodný lúč spoločnosti CHETRA SK je vybavený 5 osím 3D evolučným rezným systémom.


Renovácia armatúr

Ponúkame služby v oblasti renovácie armatúr. Vykonávame renovácie priemyselných armatúr použitím moderných technológií. Renovujeme poškodené armatúry, ktoré boli vystavené vplyvu ťažkých chemikálií, vysokým teplotám, korózií, treniu, kavitácií, abrázií, erózií alebo iným náročným podmienkam.
Pre zabezpečenie čo najdlhšej životnosti renovovanej armatúry aplikujeme žiarové povlaky. Spoločnosť disponuje najmodernejšou technológiou z oblasti žiarových nástrekov a pre zvyšenie životnosti aplikujeme rôzne typy nanoHVOF povlakov a plazmových povlakov.
Opravy priemyselných armatúr vykonávame podľa ČSN EN 12569 (133065).

O nás

Chetra SK, s.r.o. je firma, ktorá sa v úzkej spolupráci so svojím zmluvným partnerom Chetra GmbH venuje servisu v oblasti vysokotlakových tesnení v náročných prevádzkových podmienkach. Sortiment firmy pokrýva široké spektrum tesnení pre zariadenia pracujúce v prostrediach s rôznymi chemickými a teplotnými nárokmi.

Firma kladie veľký dôraz na mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a ekologickú nezávadnosť svojích produktov.

Služby

Vzhľadom na zložitosť problematiky mechanických upchávok a požiadaviek našich zákazníkov bola vytvorená aplikačná a servisná skupina, ktorá sa snaží odbornou montážou a dozorom vylúčiť zlyhania tesnení kvôli neodbornej montáži. Sú to pracovníci, ktorí su úzko špecializovaní na danú problematiku a dosahujú veľmi dobre výsledky (pozri referencie). Ďalej touto skupinou je zabezpečený operatívny zásah v prípade havarijných stavov.

Domov | O nás | Služby | Produkty | Aktuality | Kontakt

Chetra SK, s.r.o. © Január 2015  

Back to Top