Aplikácia a servis mechanických upchávok

Vzhľadom na zložitosť problematiky mechanických upchávok a požiadaviek našich zákazníkov bola vytvorená aplikačná a servisná skupina, ktorá sa snaží odbornou montážou a dozorom vylúčiť zlyhania tesnení kvôli neodbornej montáži. Sú to pracovníci, ktorí su úzko špecializovaní na danú problematiku a dosahujú veľmi dobre výsledky (viď referencie). Ďalej touto skupinou je zabezpečený operatívny zásah v prípade havarijných stavov. Jednou z ďalších možnosti sú aj preventívne prehliadky zariadení, kde sa týmto dokáže predísť veľkým škodám a zachytiť problém v zárodku. Všetky tieto činnosti vedú predovšetkým k úsporam nákladov na údržbu a následnu opravu.


arrow  Dôležité činnosti

 • Príprava zariadenia na mechanickú upchávku

 • Osadenie mechanických upchávok (nových / po oprave) na zariadenie

 • Príprava zariadenia na prechod zo šnúrovej na mechanickú upchávku


arrow  Opravy mechanických upchávok aj iných výrobcov

 • Oprava klzných plôch (lapovanie kontrola monochromatickým svetlom)

 • Výroba nových klzných plôch v požadovanej materiálovej kvalite

 • Optimalizácia matariálového zloženia klzných plôch a sekundárnych tesnení

 • Tlakové skúšky mechanických upchávok

 • Vystavenie protokolu tlakovej skúšky

 • Vystavenie protokolu o oprave mechanickej upchávky


arrow  Naše hlavné referencie:

 • U.S. Steel Košice - Studená valcovňa

 • U.S. Steel Košice - Obalová vetva

 • U.S. Steel Košice - Koksovňa

 • U.S. Steel Košice - Oceliareň

 • Mondi SCP Ružomberok

 • Fermas Slovenská Lupča

 • Bukocel a.s. Hencovce

Domov | O nás | Služby | Produkty | Aktuality | Kontakt

Chetra SK, s.r.o. © Január 2015  

Back to Top