Plazmové nástreky

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o. používa plazmový systém s robotom ABB od nemeckej firmy Thermico GmbH & Co. KG.
Pre nanášanie plazmových nástrekov pomocou robota ABB používame plazmový horák A60.

A60 A60 Robot ABB 4600

V portfóliu žiarových nástrekov firmy CHETRA SK nájdete okrem nástrekov technológiou nanoHVOF tiež plazmové nástreky. Technológia plazmových nástrekov je založená na horení elektrického oblúka medzi katódou, ktorá je vyrobená z volfrámu a medenou anódou tvoriacou dýzu. Do horáka je privádzaný plazmový plyn, v tomto plyne dochádza k horeniu elektrického oblúka. Z horáka vychádza plazma, ktorá dosahuje teplotu 19726,85 °C. Nanášaný materiál vo forme prášku je do horáka privádzaný pomocou nosného plynu. Technológiou plazmových nástrekov je možné nanášať nástreky z rôznych materiálov.

Výhodou plazmových nástrekov oproti nanoHVOF nástrekom je možnosť nanášania keramických nástrekov. Nevýhodou je väčšia pórovitosť a menšia súdržnosť nástreku s podkladom.

Hlavné prednosti plazmových nástrekov:

  • väčší sortiment prídavných materiálov - ťažkotaviteľné kovy, oxidy, kombinácie zliatin, plasty
  • zanedbateľné tepelné ovplyvnenie zakladného materiálu - do 200 °C
  • možnosť nanášať povlaky v mikrometrových až milimetrových hrúbkach
  • veľký výkon striekania

Väčšina aplikovaných prídavných materiálov je na báze oxidickej keramiky, kde dominuje Al2O3. Ďalšími sú oxidy Cr2O3, ZrSiO4, ZrO2, MgO, CaO, HfO3, MoO2, tie sú aplikované buď v čistom stave, alebo s rôznymi dopantami.
Využitie keramických materiálov na báze oxidov je veľmi široké.

Domov | O nás | Služby | Produkty | Aktuality | Kontakt

Chetra SK, s.r.o. © Január 2015  

Back to Top