Oprava čerpadiel

Ďalšou z dôležitých činností sú opravy čerpadiel, technický stav čerpadla priamo ovplyvňuje životnosť použitého tesnenia / mechanickej upchávky, ktorá je veľa krát zásadnou nákladovou položkou daného zariadenia.

arrow  Vykonávame

 • Bežné, stredné a generálne opravy jednostupňových a viacstupňových odstredivých čerpadiel napr. typu META PLUS, KSB, GARBARINO, CHE,CVE, CVEV, CGM, CHO, SULZER, ANDRITZ, NCU, KID, QVD, QVC, OMEGA, METSO, šnekových čerpadiel a iných.

arrow  Dôležité črty opravy

 • Kontrola rozsahu poškodenia, špecifikácia poškodených náhradných dielov a návrh najoptimálnejšieho riešenia opravy čerpadla.
 • Úplná rekonštrukcia a návrh technického riešenia prechodu čerpadla z mäkkou šnúrovou upchávkou na mechanickú - jednoduchú alebo dvojitú s príslušenstvom.
 • Pieskovanie, príprava a antikorózny náter vnútornej časti hydrauliky čerpadla - náter obežných kolies, špirály, veka čerpadla a medzisteny čerpadla.
 • Kontrola funkčných rozmerov a tolerancií jednotlivých častí čerpadla.
 • Tlakové skúšky hydraulickej časti čerpadiel a mechanických upchávok.
 • Vystavenie protokolu o oprave.
 • Evidencia opráv.
 • Výmena čerpadiel na pozícii spojená s výmenou spojok a zameaním súosovosti hriadeľov čerpadla a elektromotora a so zavodnením, odvzdušnením čerpadla a mechanickej upchávky a nábehom čerpadla.
 • Výmena mechanickej upchávky alebo adekvátnej náhrady mechanickej upchávky čerpadla priamo na pozícii alebo pri vykonaní strednej opravy.
 • Osadzovanie nových čerpadiel.

arrow  Výroba rotačných častí čerpadiel

 • Výroba pôvodných opotrebovaných rotačných častí
 • Návrh a tvorba výkresovej dokumentácie a výroba nových zosilnených hriadeľov, puzdier hriadeľov, upchávkových komôr, viek, ložiskových konzol

arrow  Naše hlavné referencie:

 • U.S. Steel Košice - DZ Studená valcovňa

 • U.S. Steel Košice - DZ Zušľachťovne a obalová vetva

 • U.S. Steel Košice - DZ Koksovňa

 • U.S. Steel Košice - Oceliarne

 • Mondi SCP Ružomberok

 • Fermas Slovenská Lupča

 • Bukocel a.s. Hencovce


Domov | O nás | Služby | Produkty | Aktuality | Kontakt

Chetra SK, s.r.o. © Január 2015  

Back to Top