PTFE výrobky

Typickou črtou PTFE-výrobkov je ich univerzálnosť v technickej použiteľnosti, ktorá vyplýva z vlastností tohto materiálu a to najmä z odolnosti voči chemikáliam a teplotám a zo stálosti voči poveternostným vplyvom a svetlu. Ďalším pozitívom je aj hospodárnosť - pri vytvarovaní potrebného tesnenia prakticky nevzniká odpad.


ptfe

Druhy výrobkov z PTFE:

  • arrow  CHETRATEX

  • arrow  CHETRALON

  • arrow  Hi-Density

  • arrow  CHETRA T.P

  • arrow  CHETRA MPG

  • arrow  CHETRALOC 110

  • arrow  CHETRALOC 114

Domov | O nás | Služby | Produkty | Aktuality | Kontakt

Chetra SK, s.r.o. © Január 2015  

Back to Top