O nás

Chetra SK, s.r.o. je firma, ktorá sa v úzkej spolupráci so svojím zmluvným partnerom Chetra GmbH venuje servisu v oblasti vysokotlakových tesnení v náročných prevádzkových podmienkach. Sortiment firmy pokrýva široké spektrum tesnení pre zariadenia pracujúce v prostrediach s rôznymi chemickými a teplotnými nárokmi.

Firma kladie veľký dôraz na mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a ekologickú nezávadnosť svojích produktov.

Služby

Vzhľadom na zložitosť problematiky mechanických upchávok a požiadaviek našich zákazníkov bola vytvorená aplikačná a servisná skupina, ktorá sa snaží odbornou montážou a dozorom vylúčiť zlyhania tesnení kvôli neodbornej montáži. Sú to pracovníci, ktorí su úzko špecializovaní na danú problematiku a dosahujú veľmi dobre výsledky (pozri referencie). Ďalej touto skupinou je zabezpečený operatívny zásah v prípade havarijných stavov.Domov | O nás | Služby | Produkty | Aktuality | Kontakt

Chetra SK, s.r.o. © Január 2015  

Back to Top